I EU med forbehold - Euro eller Krone?

 13/11/11

 

Hvilken betydning har det at DK har egen mønt og en på papiret selvstændig valuta – og pengepolitik. Hvor stor politisk betydning har det at DK ikke er med når der træffes beslutninger indenfor euro-samarbejdet. Hvor meget betyder krone eller euro for almindelige mennesker, og har et flertal i Folketinget mod til at sætte euro-forbeholdet til folkeafstemning.

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

I EU med forbehold - Ret eller menneskeret?

 13/11/11

Regeringen har bebudet at det danske retsforbehold til EU samarbejdet, skal til folkeafstemning i den indeværende valgperiode.Hvad vil det betyde for Danmarks asyl – og indvandringspolitik hvis det danske retsforbehold bliver ophævet. Vil Danmark kunne opretholde særlige regler, som 24 års - regel og pointsystem, og hvordan er det lige med et fælles ansvar for de mange flygtninge, der søger ind i Europas forjættede land.

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

I EU med forbehold - EU-hær eller forsvar for freden?

 13/11/11

Regeringen har bebudet at det danske forsvarsforbehold til EU samarbejdet, skal til folkeafstemning i den indeværende valgperiode. Mange danske politikere har en ambition om at Danmark skal spille en rolle på den internationale scene – også med militær indsats. Men forsvarsforbeholdet afskærer DK fra at bidrage til fredsbevarende indsatser rundt om på kloden, fordi de varetages af EU og ikke NATO eller FN.

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

                                                                       Tilbage til forsiden