EU
Folkebevægelsen mod EU - 40 år i modvind

 31/03/12

Folkebevægelsen mod EU har i år 40 års jubilæum. Odense ser rødt har været med til et jubilæumsarrangement der fandt sted i Odense og prøver at tegne et historisk portræt af en aldeles sejlivet græsrodsorganisation.


 

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

 
    Gå Til Forbeholdssiden    

Klimapolitik - værd at tage alvorligt!

 04/06/11

I starten af maj måned kom der en raport fra FN's klimapanel. De mener at man godt kan dække klodens energibehov med vedvarende energi.

2010 var det år der blev målt de højeste temperaturer globalt. På klima topmødet COP16 i Cancun, Mexico i december skulle man forsøge at rette op på de største skader der skete ved COP15 i København året før. I denne debatdokumentarfilm kan man møde en række politikere og miljøaktivister der fulgte topmødet i Mexico på nært hold.

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

 

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

 

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

Hjemløse i Bronze

 25/04/10

Den odenseanske billedhugger Jens Galschiøt har på foranledning af en række hjemløse-organisationer lavet en kunstudstilling der skal være med til at sætte fokus på fattigdom, social udstødelse og hjemløshed i Europa.

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

EU – klimaførerhund ???

 22/12/09

EU har vedtaget fine målsætninger for de europæiske landes bidrag til kampen mod den globale opvarmning. I 2020 skal medlemslande tilsammen have reduceret co2 udslippet med 20% målt i forhold til 1990 niveauet, og så skal der være 20% energiproduktion fra vedvarende ikke co2 forurenende energikilder.

Men er det ambitiøst nok og hvordan handler man i praksis?

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

EU, DK og udlændingepolitikken!

 01/12/09

 

Siden 2001 har Danmark ført en særlig stram og fast udlændingepolitik, men EU direktiver og en dom ved EF-domstolen, har kastet grus i maskineriet.

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

EU, DK og terrorfrygten!

 01/12/09

 

Efter terrorangrebet på New York 11.september 2001 pålagde EU medlemslandene en rammeafgørelse om terrorismebekæmpelse. Det har siden medført en lang række ændringer i straffelov, retspleje og beføjelser til efterretningstjenester også i Danmark. Men hvor er balancen mellem tryghed og overvågning, og skader terrorlovgivningen demokratiet og retssikkerheden?

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

EUropaparlamentsvalg 2009

 juni 2009

 

Søndag d. 7. Juni afholdes der EU-parlamentsvalg i EU. I Danmark skal der vælges 13 nye parlamentsmedlemmer. Vi mødte 5 unge kandidater der alle har deres bud på EU's fremtid.

 

 

 

            Gå til EU Parlamentsvalg siden

         

EU og den danske arbejdsmarkedsmodel

 november 2008

 

EF-domstolen har i 2008 afsagt en række domme, der kan få stor

indflydelse på faglige rettigheder og overenskomstforhold i Danmark.

Varighed ca. 21 min.

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

EU og Klimaet

 november 2008

 

Den globale opvarmning truer kloden med ødelæggende klimaforandringer. Men hvem har ansvaret for de nødvendige CO2-reduktioner? USA, Kina, EU? Miljøaktivister, Klimaforskere og Politikere giver bud på hvad der skal til i

henholdsvis Danmark og EU.

Varighed ca. 20 min.

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

Landbrug på Støtten

 november 2007

 

Landbrugsstøtten er den mest omdiskuterede af EU’s mange støtteordninger. Økologen, Fødevareministeren, Landbrugsrådet og Naturfredningsforeningen har forskellige holdninger til støtten.

Skal den afskaffes? Omlægges for 17ende gang? Eller kun gives til økologer?

Varighed ca. 28 min.

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

EU - den gode supermagt?

 december 2006

Mange europæiske politikere har en ambition om, at EU skal være mere end blot en økonomisk magtfaktor, men også en politisk og militær magt, der kan matche USA på den globale scene. Men hvordan ser ambitionerne ud i den realpolitiske verden?Medvirkende er bl.a. fredsforsker Jan Øberg, tidligere statsminister Poul Nyrup, og Trine Mach fra tænketanken Ny Agenda.  Varighed ca. 50 min.

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

EU og økologien

 oktober 2006

 

Er EU’s landbrugsstøtte vejen frem for et miljøvenligt, bæredygtigt økologisk landbrug? Eller er det helt andre ting, der skal til for at

økologerne kan vokse ud af det særlige, lille hjørne i supermarkedet.

 

 

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

EU i Børnehaven – øh?

 oktober 2006

 

Ja, EU blander sig i hvad som helst, stort og småt.

Også hvordan man indretter børnehaver i Odense, DK.

 

 

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

EU ud af mit køleskab!

 september 2006

 

Hvem skal sætte grænsen for hvilke sulfitter, enzymer, nitrit og andre  tilsætningsstoffer der må være i vores fødevarer?

EF-domstolen siger EU. Rina siger ”EU ud af mit køleskab”

 

 

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

Toldmure – nu også på sko

 september 2006

 

Et af EU’s formål er at beskytte sit indre marked, og det ærgrer City-foreningen i Odense, når det går ud over de lokale handlende, der ikke kan købe billige sko fra

Sydøstasien uden told og andre afgifter.

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

Liveable City

 september 2006

 

EU er også udviklingsstøtte til samarbejdsprojekter mellem europæiske byer. F.eks. har Odense været med i et projekt, der handler om at udvikle gamle bykerner.

 

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

Bondejammer

 august 2006

 

Svinebonden Niels fra Stenstrup modtager årligt store beløb fra EU. Men han har et ambivalent forhold til sit tilskud og de krav der følger med. Direktør for Forbrugerrådet, Rasmus Kjeldahl er mere klar i mælet: De mange milliarder, der hvert år bliver hældt i bøndernes lommer, kunne bruges mere fornuftigt.

 

Afspil video 1064 kbs>>

  Afspil video 319 kbs>>  

Hva' nu EU

 2006

'hvanueu' er holdninger til debatten om EU's fremtid. i den "tænkepause" der opstod efter at både Frankrig og Holland i 2005 stemte nej til en ny forfatningstraktat, der ville have ændret væsentlige elementer i EU samarbejdet.

De medvirkende er EU-Parlamentsmedlemmer, lokale politikere og andre der har blandet sig i EU debatten. De repræsenterer et bredt spektrum af holdninger til EU set fra forskellige synsvinkler.

                       

                     Gå til HVANUEU siden


                                                           

                                                                Tilbage til arkivmenu